Шановні бажаючі у відвідуванні безкоштовних курсів чеської мови,
Через великий інтерес ми були змушені припинити прийом заявок на включення до курсів.
Інформація про можливий подальший прийом бажаючих на курси чеської мови буде публікуватися на цьому веб-сайті.

Jazyková příprava MU

Určeno pro zahraniční studenty v magisterském a doktorském studiu na Masarykově univerzitě (v rámci studijního programu v českém jazyce).


Akademický rok 2023/24

Podzimní semestr
2023/24
(září - prosinec 2023, 13 výukových týdnů) 8 výukových hodin/týden
Jarní semestr
2023/24
(únor - květen 2024, 13 výukových týdnů) 8 výukových hodin/týden

Studijní program

Na začátku prvního semestru student napíše vstupní test, na základě kterého bude stanovena jeho počáteční znalost českého jazyka.

Studenti všech úrovní (tj. Začátečníci I - II, Mírně pokročilí I - III, Středně pokročilí I - III, Pokročilí I - V, Velmi pokročilí I - V) budou zařazeni do stávajících kurzů Kabinetu češtiny pro cizince.


Předměty (a tedy ani kredity) Jazykové přípravy MU se nezapisují do Informačního systému.

Během obou semestrů student skládá dílčí zkoušky a Jazyková příprava MU je zakončena závěrečnými písemnými a ústními zkouškami na konci druhého semestru studia pro danou úroveň znalosti českého jazyka, jíž student během dvousemestrálního studia českého jazyka dosáhl.

Na základě závěrečných zkoušek je studentovi vystaveno osvědčení o nabyté úrovni znalosti českého jazyka, které může předložit své fakultě, která sama rozhodne, zda studentovi bude český jazyka uznán jako jazyk cizí.

Obsah

Začátečníci I - II gramatika + konverzace + fonetika
Mírně pokročilí I - II gramatika + konverzace + fonetika (+ analýza literárního textu)
Mírně pokročilí III gramatika + konverzace + analýza literárního textu
Středně pokročilí I - III gramatika + konverzace + fonetika (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu)
Pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu + překladový seminář)
Velmi pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu + překladový seminář)

Výukový materiál

Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech (Elementary Czech)
Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech (Intermediate Czech)
Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé
Interní výukové texty a cvičení Kabinetu češtiny pro cizince určené pro jednotlivé znalostní úrovně a výukové předměty

Zakončení jednotlivých semestrů

Po ukončení 2. semestru studia student složí závěrečné zkoušky z jednotlivých částí, jež jsou náplní kurzů (viz Obsah).

Znalosti studenta jsou klasifikovány podle ECTS stupnice (A, B, C, D, E, F) a účast v kurzu + zkouška ohodnocena ECTS kredity (navrhovaný počet kreditů 6 + 2, tj. celkem 8). O uznání výše uvedených kreditů do studijního programu studenta rozhoduje daná fakulta.

Pokud student v řádném ani ve dvou opravných termínech neuspěje, kredity mu nelze přiznat.


Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.


Přihláška

Přihlášky na podzimní semestr 2023/24 přijímá Kabinet češtiny pro cizince do 5. 9. 2023, nebo do naplnění kapacity programu.

Přihláška Přihláška

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info