Шановні бажаючі у відвідуванні безкоштовних курсів чеської мови,
Через великий інтерес ми були змушені припинити прийом заявок на включення до курсів.
Інформація про можливий подальший прийом бажаючих на курси чеської мови буде публікуватися на цьому веб-сайті.

Bakalářské studium programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince

Tříletý bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince je koncipován jako ucelený studijní program pro zahraniční studenty.

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince je písemný oborový test, která se skládá z napsání resumé přečteného textu (20+20 min.), testu gramaticko-lexikálního (90 min.) a testu z ortografie (45 min.). Dále je požadována orientace v českých reáliích a literatuře.


Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince je určen zájemcům z řad zahraničních studentů, kteří neskládali maturitu v českém jazyce.

Během studia si posluchači osvojí komplexní soubor odborných znalostí současného českého jazyka a české literatury jakožto výsledku jejich tisíciletého vývoje. Zároveň získají přehledné vědomosti z jazykovědy a literatury.

Absolventi bakalářského studia programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince jsou schopni důstojného projevu ústního i písemného v českém jazyce. Dále jsou dobře vybaveni vědomostmi o českých dějinách a kultuře - zejména o české literatuře.

Díky tomu mohou absolventi najít uplatnění jak v akademickém prostředí - zabývajíce se problematikou českého jazyka jako jazyka cizího a české literatury na zahraničních pracovištích, tak i jako tlumočníci a překladatelé v institucích České republiky, zemi svého původu a Evropské unie, nebo v oblasti kultury a literatury.

Za uznávání předmětů ze zahraničí je zodpovědná PhDr. Eva Rusinová.

Pro přijetí k bakalářskému studiu programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince se předpokládá znalost českého jazyka na pokročilé úrovni (minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Kontakt: Studijní oddělení, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (prijimaci.rizeni@phil.muni.cz).

Přihlásit se

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info