Шановні громадяни України,
Кабінет чеської мови для іноземців приймає заявки на участь у вже розпочатих безкоштовних курсах чеської мови для українських біженців, які проходять раз на тиждень.
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу kabcest@phil.muni.cz і чекайте на запрошення для написання вступного тесту.
Курси призначені для тих, хто може підтвердити свій статус українського біженця штампом або візою в паспорті.
Кількість місць на курсах обмежена.

Bakalářské studium programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince

Tříletý bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince je koncipován jako ucelený studijní program pro zahraniční studenty.

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince je písemný oborový test, která se skládá z napsání resumé přečteného textu (20+20 min.), testu gramaticko-lexikálního (90 min.) a testu z ortografie (45 min.). Dále je požadována orientace v českých reáliích a literatuře.


Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince je určen zájemcům z řad zahraničních studentů, kteří neskládali maturitu v českém jazyce.

Během studia si posluchači osvojí komplexní soubor odborných znalostí současného českého jazyka a české literatury jakožto výsledku jejich tisíciletého vývoje. Zároveň získají přehledné vědomosti z jazykovědy a literatury.

Absolventi bakalářského studia programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince jsou schopni důstojného projevu ústního i písemného v českém jazyce. Dále jsou dobře vybaveni vědomostmi o českých dějinách a kultuře - zejména o české literatuře.

Díky tomu mohou absolventi najít uplatnění jak v akademickém prostředí - zabývajíce se problematikou českého jazyka jako jazyka cizího a české literatury na zahraničních pracovištích, tak i jako tlumočníci a překladatelé v institucích České republiky, zemi svého původu a Evropské unie, nebo v oblasti kultury a literatury.

Za uznávání předmětů ze zahraničí je zodpovědná PhDr. Eva Rusinová.

Pro přijetí k bakalářskému studiu programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince se předpokládá znalost českého jazyka na pokročilé úrovni (minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Kontakt: Studijní oddělení, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (prijimaci.rizeni@phil.muni.cz).

Přihlásit se

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info