Шановні громадяни України!
З 8. 8. 2022 року ми знову приймаємо заявки на включення до курсу чеської мови для біженців. Навчання буде проводитись один чи 2 рази в тиждень (90 хвилин). Курс буде відкритий впродовж тижня від 20. 9. 2022.
Надішліть електронний лист із ім’ям, прізвищем та віком заявника (заявників) на адресу kabcest@phil.muni.cz. Потім ви будете запрошені до Кабінету чеської мови для іноземців для реєстрації. Запити оброблятимуться в тому порядку, в якому ми отримаємо ваш електронний лист. Особи, які прийдуть без попереднього запрошення, не будуть прийняті на курс. Курс призначений для осіб, старших 16-ти років та можуть підтвердити штампом чи візою в паспорті, що він/вона є українським біженцем.
Кількість місць в курсі обмежена.

Bakalářské studium programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince

Tříletý bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince je koncipován jako ucelený studijní program pro zahraniční studenty.

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince je písemný oborový test, která se skládá z testu z české gramatiky a ortografie a napsání resumé přečteného textu. Dále je požadována orientace v českých reáliích a literatuře.


Během studia si posluchači osvojí komplexní soubor odborných znalostí současného českého jazyka a české literatury jakožto výsledku jejich tisíciletého vývoje. Zároveň získají přehledné vědomosti z jazykovědy a literatury.

Absolventi bakalářského studia programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince jsou schopni důstojného projevu ústního i písemného v českém jazyce. Dále jsou dobře vybaveni vědomostmi o českých dějinách a kultuře – zejména o české literatuře.

Díky tomu mohou absolventi najít uplatnění jak v akademickém prostředí – zabývajíce se problematikou českého jazyka jako jazyka cizího a české literatury na zahraničních pracovištích, tak i jako tlumočníci a překladatelé v institucích České republiky, zemi svého původu a Evropské unie, nebo v oblasti kultury a literatury.

Za uznávání předmětů ze zahraničí je zodpovědná PhDr. Eva Rusinová.

Pro přijetí k bakalářskému studiu programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince se předpokládá znalost českého jazyka na pokročilé úrovni (minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Kontaktní osoba: Ing. Vlasta Taranzová, Studijní oddělení, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Přihlásit se

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info