Шановні громадяни України!
З 8. 8. 2022 року ми знову приймаємо заявки на включення до курсу чеської мови для біженців. Навчання буде проводитись один чи 2 рази в тиждень (90 хвилин). Курс буде відкритий впродовж тижня від 20. 9. 2022.
Надішліть електронний лист із ім’ям, прізвищем та віком заявника (заявників) на адресу kabcest@phil.muni.cz. Потім ви будете запрошені до Кабінету чеської мови для іноземців для реєстрації. Запити оброблятимуться в тому порядку, в якому ми отримаємо ваш електронний лист. Особи, які прийдуть без попереднього запрошення, не будуть прийняті на курс. Курс призначений для осіб, старших 16-ти років та можуть підтвердити штампом чи візою в паспорті, що він/вона є українським біженцем.
Кількість місць в курсі обмежена.

Stipendium

Stipendijní program na podporu studijních pobytů zahraničních studentů bohemistiky je určen pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských bohemistických programů zahraničních vysokých škol k podpoře jejich studijních pobytů uskutečňovaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ke studiu českého jazyka, literatury a kultury.


Stipendium

Stipendijní program na podporu studijních pobytů zahraničních studentů bohemistiky je upraven Opatřením FF MU č. 3/2021.

Děkan Filozofické fakulty MU uděluje šest a Kabinet češtiny pro cizince uděluje čtyři tříměsíční stipendia, každé ve výši 8 000 Kč na měsíc.

Stipendium je určeno k pokrytí nákladů na ubytovánístravování. Výuku českého jazyka zajišťuje Kabinet češtiny pro cizince zdarma.

Stipendium je udělováno vždy na období podzimního semestru (říjen až prosinec) daného akademického roku.

Stipendium je určeno pro studenty kateder bohemistiky zahraničních univerzit.

Žadatelé o stipendium musí mít dobrou znalost českého jazyka, aby byli schopni účastnit se přednášek a seminářů konaných v češtině.

Ve výjimečných případech může být stipendium uděleno studentům následujících oborů – psychologie, anglický jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, románské jazyky a literatura atd. (Tyto žádosti o stipendium jsou podmíněny předchozí domluvou žadatele s náležitou institucí.)

Stipendisté mohou využívat stravování ve studentské menze a ubytování na vysokoškolských kolejích, které pro ně bude zajištěno. Cena jednoho lůžka ve dvojlůžkovém pokoji je přibližně 4 500 Kč za měsíc.

 

Stipendium nezahrnuje zdravotní pojištění.


Podání žádosti

Žádost o stipendium vč. požadovaných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému ISOIS (Program: Scholarships; Faculty at MU: Faculty of Arts).

Žádost o stipendium vč. požadovaných příloh doporučujeme rovněž zaslat na e-mailovou adresu Kabinetu češtiny pro cizince (kabcest@phil.muni.cz).


Přílohy žádosti

Povinné přílohy žádosti o stipendium:

  • motivační dopis v českém jazyce,
  • strukturovaný životopis v českém jazyce,
  • doporučující dopis alespoň jednoho profesora bohemistiky či slavistického ústavu, na kterém probíhá aktuální zahraniční studium žadatele o stipendium, v českém či anglickém jazyce.

Neúplně vyplněná žádost, žádost neobsahující všechny požadované přílohy a žádost nepodaná prostřednictvím informačního systému ISOIS bude automaticky vyřazena ze zpracování bez nároku na stipendium.


Termíny

Žádosti o stipendium vč. požadovaných příloh se podávají nejpozději do 30. dubna daného roku.

O výsledku výběrového řízení budete informováni do 30. června daného roku.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info