Шановні громадяни України,
Кабінет чеської мови для іноземців приймає заявки на участь у вже розпочатих безкоштовних курсах чеської мови для українських біженців, які проходять раз на тиждень.
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу kabcest@phil.muni.cz і чекайте на запрошення для написання вступного тесту.
Курси призначені для тих, хто може підтвердити свій статус українського біженця штампом або візою в паспорті.
Кількість місць на курсах обмежена.

Stipendium

Stipendijní program na podporu studijních pobytů zahraničních studentů bohemistiky je určen pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských bohemistických programů zahraničních vysokých škol k podpoře jejich studijních pobytů uskutečňovaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ke studiu českého jazyka, literatury a kultury.


Stipendium

Stipendijní program na podporu studijních pobytů zahraničních studentů bohemistiky je upraven Opatřením FF MU č. 3/2021.

Děkan Filozofické fakulty MU uděluje šest a Kabinet češtiny pro cizince uděluje čtyři tříměsíční stipendia, každé ve výši 8 000 Kč na měsíc.

Stipendium je určeno k pokrytí nákladů na ubytovánístravování. Výuku českého jazyka zajišťuje Kabinet češtiny pro cizince zdarma.

Stipendium je udělováno vždy na období podzimního semestru (říjen až prosinec) daného akademického roku.

Stipendium je určeno pro studenty kateder bohemistiky zahraničních univerzit.

Žadatelé o stipendium musí mít dobrou znalost českého jazyka, aby byli schopni účastnit se přednášek a seminářů konaných v češtině.

Ve výjimečných případech může být stipendium uděleno studentům následujících oborů – psychologie, anglický jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, románské jazyky a literatura atd. (Tyto žádosti o stipendium jsou podmíněny předchozí domluvou žadatele s náležitou institucí.)

Stipendisté mohou využívat stravování ve studentské menze a ubytování na vysokoškolských kolejích, které pro ně bude zajištěno. Cena jednoho lůžka ve dvojlůžkovém pokoji je přibližně 4 500 Kč za měsíc.

 

Stipendium nezahrnuje zdravotní pojištění.


Podání žádosti

Žádost o stipendium vč. požadovaných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému ISOIS (Program: Scholarships; Faculty at MU: Faculty of Arts).

Žádost o stipendium vč. požadovaných příloh doporučujeme rovněž zaslat na e-mailovou adresu Kabinetu češtiny pro cizince (kabcest@phil.muni.cz).


Přílohy žádosti

Povinné přílohy žádosti o stipendium:

  • motivační dopis v českém jazyce,
  • strukturovaný životopis v českém jazyce,
  • doporučující dopis alespoň jednoho profesora bohemistiky či slavistického ústavu, na kterém probíhá aktuální zahraniční studium žadatele o stipendium, v českém či anglickém jazyce.

Neúplně vyplněná žádost, žádost neobsahující všechny požadované přílohy a žádost nepodaná prostřednictvím informačního systému ISOIS bude automaticky vyřazena ze zpracování bez nároku na stipendium.


Termíny

Žádosti o stipendium vč. požadovaných příloh se podávají nejpozději do 30. dubna daného roku.

O výsledku výběrového řízení budete informováni do 30. června daného roku.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info