Шановні бажаючі у відвідуванні безкоштовних курсів чеської мови,
Через великий інтерес ми були змушені припинити прийом заявок на включення до курсів.
Інформація про можливий подальший прийом бажаючих на курси чеської мови буде публікуватися на цьому веб-сайті.

Letní škola slovanských (bohemistických) studií

22. července - 19. srpna 2023

56. ročník letní školy (1967 - 2023)


Program

Jádro výuky je soustředěno do pěti vyučovacích hodin dopoledne a skládá se z intenzivních jazykových kurzů, speciálních seminářů a přednášek.

Jazykové kurzy jsou rozděleny podle úrovně znalosti českého jazyka:

  • pro úplné začátečníky jsou připraveny intenzivní kurzy na bázi angličtiny a němčiny (při naplnění kapacity),
  • mírně pokročilí mohou navštěvovat dvouhodinový základní kurz češtiny, dvouhodinový kurz konverzace a hodinový doplňkový kurz; výuka probíhá v češtině,
  • pro středně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé je k dispozici dvouhodinový základní kurz, po něm následuje dvouhodinový speciální seminář věnovaný otázkám překladu, stylistiky a české konverzace. Poslední dvě vyučovací hodiny jsou věnovány přednáškám z české a slovanské jazykovědy, české literatury, dějin Moravy a Čech, etnografie atd.

V odpoledních hodinách mají studenti letní školy možnost navštěvovat hodiny správné české výslovnosti, lexikálně-stylistická cvičení, interpretaci literárního textu a mohou se zúčastnit besed o české hudbě, dějinách umění, městě Brně atd. Začátečníci I a II mohou své znalosti získané v dopoledních kurzech prohlubovat v hodinách jazykových cvičení. Pro nejpokročilejší je připraven speciální lingvistický a literární seminář. Večery jsou vyhrazeny pro filmová představení, na nichž budou promítány zajímavé české filmy.

Program letní školy rovněž zahrnuje řadu celodenních exkurzí na historicky zajímavá místa Moravy a Čech. Sekretariát Kabinetu češtiny je připraven umožnit zájemcům samostatnou práci v archivech a knihovnách a na požádání zprostředkuje i individuální konzultace s profesory a dalšími pracovníky Filozofické fakulty MU.


Organizace

Letní školy se účastní reciproční stipendisté českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR), stipendisté Masarykovy univerzity a Kabinetu češtiny pro cizince Filozofické fakulty MU, popřípadě i jiných kulturních institucí a samoplátci.

Účastníci budou ubytováni v univerzitním letním hotelu. Snídaně a obědy jsou podávány v univerzitní menze.


Cena

Plná cena zahrnuje: registrační poplatek, školné, stravování formou polopenze a náklady spojené s exkurzemi, ubytování 35 000 Kč
Redukovaná cena zahrnuje: registrační poplatek, školné, stravování formou polopenze a náklady spojené s exkurzemi
nezahrnuje: ubytování
26 000 Kč

Registrační nevratný poplatek činí 4 000 Kč a je nutno jej zaplatit nejpozději do 15. 7. daného roku.

Zbývající část školného (tj. 31 000 Kč v případě plné ceny, či 22 000 Kč v případě redukované ceny) lze uhradit rovněž bankovním převodem (účet viz níže), nebo hotově po příjezdu na letní školu v kanceláři Kabinetu češtiny pro cizince ekonomické tajemnici. Při platbě v hotovosti v kanceláři Kabinetu češtiny pro cizince je nutno částku uhradit v českých korunách.

Uchazeči s vízovou povinností platí celé školné (plná či redukovaná cena) předem.


Platební údaje

Výše uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na následující účet vedený v Kč (při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den):

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000721

Bankovní poplatky hradí uchazeč.


Storno podmínky

Přechod na distanční formu výuky z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza nezakládá nárok na vrácení školného.
Uchazeč má nárok na vrácení 75 % ze zaplaceného školného, pokud zruší účast v kurzu před datem jeho zahájení. Uchazeč s vízovou povinností má v takovém případě povinnost předložit rozhodnutí o neudělení víza k pobytu na území ČR. Školné se vrací pouze bankovním převodem.
Účastník, který z jakéhokoli důvodu zruší účast v kurzu po datu jeho zahájení, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.
Účastník, který přestane výuku navštěvovat, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.


Podmínky přijetí

Počet míst na letní škole je omezen (cca 150). Část volných míst je určena stipendistům MŠMT ČR na základě mezistátních kulturních dohod. O tato stipendia se zahraniční zájemci ucházejí u příslušných úřadů (obvykle u ministerstva školství) ve své zemi. Druhá část volných míst je určena platícím účastníkům, kteří si náklady na pobyt hradí sami.

Vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou nebo e-mailem nejpozději do 15. 7. daného roku. Sekretariát oznámí ihned po přijetí přihlášky písemně recipročním stipendistům i platícím účastníkům, zda byli ke studiu přijati (a to nejpozději do 15. 7. daného roku).

Zvolenou variantu (plná cena nebo redukovaná cena) v přihlášce zřetelně označte.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info