Шановні громадяни України,
Кабінет чеської мови для іноземців приймає заявки на участь у вже розпочатих безкоштовних курсах чеської мови для українських біженців, які проходять раз на тиждень.
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу kabcest@phil.muni.cz і чекайте на запрошення для написання вступного тесту.
Курси призначені для тих, хто може підтвердити свій статус українського біженця штампом або візою в паспорті.
Кількість місць на курсах обмежена.

Online výuka

Kabinet češtiny pro cizince nabízí následující individuální online kurzy, které lze kombinovat a doplňovat dalšími formami studia.


Datum a čas konání

Dle individuálních požadavků zájemců - do přihlášky uveďte požadované datum zahájení kurzu, počet výukových hodin týdně a preferované dny/čas výuky.


Typy kurzů

S50. Individuální studijní program češtiny pro cizince (online výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/50 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
990 EUR
S25. Individuální studijní program češtiny pro cizince (online výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/25 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
495 EUR

Platební údaje

Cenu kurzu je třeba poukázat na následující účet vedený v Kč.
Při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz České národní banky (ČNB střed) pro daný den.

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000621

Bankovní poplatky hradí uchazeč.


Storno podmínky

Uchazečům, kteří zruší účast v kurzu před jeho zahájením, se vrací částka 75 % z celkové výše zaplaceného školného, a to pouze bankovním převodem.
Účastník, který z jakéhokoli důvodu zruší účast v kurzu po datu jeho zahájení, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.
Účastník, který přestane výuku navštěvovat, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.


Hodnocení

Kurzy jsou zakončeny závěrečnými testy písemnými z gramatiky a konverzace (lexikálních cvičení, esej) a ústní zkouškou z konverzace podle úrovně pokročilosti.

Na základě výsledků závěrečných zkoušek je vystaven Certifikát s ECTS kredity a klasifikací úrovně znalosti českého jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.


Organizace

Výuka pro úplné začátečníky je vedena na bázi angličtiny.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info