Kurzy češtiny pro cizince - online výuka

Kabinet češtiny pro cizince nabízí následující individuální online kurzy, které lze kombinovat a doplňovat dalšími formami studia.


Typy kurzů

S50. Individuální studijní program češtiny pro cizince (online výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/50 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
990 EUR
S25. Individuální studijní program češtiny pro cizince (online výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/25 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
495 EUR

Platební údaje

Cenu kurzu je třeba poukázat na následující účet vedený v Kč.
Při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den.

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000621

Bankovní poplatky hradí uchazeč.


Pokud uchazeč zruší účast v kurzu před jeho zahájením, vrací se částka 75 % ze zaplaceného školného, a to pouze bankovním převodem.


Datum a čas konání

Dle individuálních požadavků zájemců - do přihlášky uveďte požadované datum zahájení kurzu, počet výukových hodin týdně a preferované dny/čas výuky.


Hodnocení

Kurzy jsou zakončeny závěrečnými testy písemnými z gramatiky a konverzace (lexikální cvičení, esej) a ústní zkouškou z konverzace podle úrovně pokročilosti.

Na základě těchto testů je vystaveno vysvědčení s klasifikací a získanými ECTS kredity (pro určitý stupeň pokročilosti).


Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.


Organizace

Výuka pro úplné začátečníky je vedena na bázi angličtiny.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info