Шановні громадяни України,
Кабінет чеської мови для іноземців приймає заявки на участь у вже розпочатих безкоштовних курсах чеської мови для українських біженців, які проходять раз на тиждень.
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу kabcest@phil.muni.cz і чекайте на запрошення для написання вступного тесту.
Курси призначені для тих, хто може підтвердити свій статус українського біженця штампом або візою в паспорті.
Кількість місць на курсах обмежена.

Kontaktní výuka

Kabinet češtiny pro cizince nabízí následující krátkodobé a dlouhodobé kurzy, které lze kombinovat a doplňovat dalšími formami studia.


Koronavirus

V případě nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza bude výuka probíhat distanční formou.


Data konání

Podzimní semestr 2024/25

16. 9. - 13. 12. 2024

Jarní semestr 2024/25

17. 2. - 16. 5. 2025


Místo konání*

Kabinet češtiny pro cizince, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

*V případě nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza bude výuka probíhat distanční formou.


Typy kurzů

0. Jazyková a odborná příprava ke studiu na českých vysokých školách
(pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
více info zde
A. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky II, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 25 výukových hod. týdně/
2 190 EUR
B20. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 20 výukových hod. týdně/
1 850 EUR
B. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 15 výukových hod. týdně/
1 190 EUR
C8.  Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13  výukových týdnů, 8 výukových hod. týdně/
790 EUR

* redukovaná cena C8 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem na území ČR)

8 900 Kč

C4. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 4 výukové hod. týdně/
395 EUR

* redukovaná cena C4 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem na území ČR)

4 450 Kč

C3. Semestrální večerní kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky a mírně pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 3 výukové hod. týdně/
295 EUR

* redukovaná cena C3 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem na území ČR)

3 200 Kč

D50. Individuální studijní program češtiny pro cizince (kontaktní výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/50 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
990 EUR
D25. Individuální studijní program češtiny pro cizince (kontaktní výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/25 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
495 EUR
E. Stáže pro bohemisty
(pro mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé stipendisty
Kabinetu češtiny pro cizince FF MU, stipendisty FF MU)
viz stipendium

Platební údaje

Cenu kurzu je třeba poukázat na následující účet vedený v Kč.
Při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz České národní banky (ČNB střed) pro daný den.

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000621

Bankovní poplatky hradí uchazeč.


Storno podmínky

Přechod na distanční formu výuky z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza nezakládá nárok na vrácení školného.
Uchazeč má nárok na vrácení 75 % ze zaplaceného školného, pokud zruší účast v kurzu před datem jeho zahájení. Uchazeč s vízovou povinností má v takovém případě povinnost předložit rozhodnutí o neudělení víza k pobytu na území ČR. Školné se vrací pouze bankovním převodem.
Účastník, který z jakéhokoli důvodu zruší účast v kurzu po datu jeho zahájení, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.
Účastník, který přestane výuku navštěvovat, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.


Ubytování

V případě, že žádáte o ubytování na vysokoškolské koleji Masarykovy univerzity, bude pro vízové účely na dobu trvání kurzu vystaven Doklad o zajištění ubytování. Cena ubytování je cca 6 500 Kč/měsíc a platí se měsíčně po příjezdu na koleje.


Hodnocení

Kurzy jsou zakončeny závěrečnými testy písemnými z gramatiky, ortografie, českých reálií, lexikálních cvičení, konverzace (esej) a ústní zkouškou z konverzace, fonetiky a  interpretace literárního textu (pokročilí) podle úrovně pokročilosti.

Na základě výsledků závěrečných zkoušek je vystaven Certifikát s ECTS kredity a klasifikací úrovně znalosti českého jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


Docházka

Účastníci kurzů češtiny pro cizince musí mít 75 % aktivní docházky do výuky, aby mohli být připuštěni k závěrečným zkouškám. Pozdní příchod do kontaktní výuky vč. pozdního připojení se k distanční (on-line) výuce se rovněž počítá jako absence. Omluvena je pouze nepřítomnost z důvodu nemoci doložená lékařským potvrzením.

Účastníci kurzů češtiny pro cizince, kteří přijíždějí v rámci pobytového víza na základě Potvrzení o přijetí vydaného Kabinetem češtiny pro cizince, jsou povinni plnit své studijní povinnosti, výuku (kontaktní či distanční) zahájit a pravidelně navštěvovat. Pokud tak nečiní, je povinností Kabinetu češtiny pro cizince tuto skutečnost neprodleně oznámit Odboru migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra České republiky (cizinecká policie České republiky) pro neplnění účelu pobytu na území České republiky.


Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.


Obsah

Začátečníci I - II gramatika + konverzace + fonetika
Mírně pokročilí I - II gramatika + konverzace + fonetika (+ analýza literárního textu)
Mírně pokročilí III gramatika + konverzace + analýza literárního textu
Středně pokročilí I - III gramatika + konverzace + fonetika (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu)
Pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu + překladový seminář)
Velmi pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu + překladový seminář)

Organizace

Výuka pro úplné začátečníky je vedena na bázi angličtiny.


Koronavirus

V případě nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza nařízení bude výuka probíhat distanční formou.


Vízum

V případě, že řízení o udělení víza neskončí před zahájením kurzu, je výuka převedena na distanční (online) formu, je-li to možné. Pokud vízum obdržíte, bude výuka po příjezdu do Brna převedena na kontaktní. Pokud vízum neobdržíte, výuka pokračuje distanční (online) formou.

Podrobné informace o podání žádosti a průběhu řízení o vydání oprávnění k pobytu na území České republiky pro občany třetích zemí naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Ve věcech týkajících se vízového procesu jakož i šancí na jeho získání je třeba kontaktovat přímo českou ambasádu ve Vaší zemi.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info