Шановні бажаючі у відвідуванні безкоштовних курсів чеської мови,
Через великий інтерес ми були змушені припинити прийом заявок на включення до курсів.
Інформація про можливий подальший прийом бажаючих на курси чеської мови буде публікуватися на цьому веб-сайті.

Kontaktní výuka

Kabinet češtiny pro cizince nabízí následující krátkodobé a dlouhodobé kurzy, které lze kombinovat a doplňovat dalšími formami studia.


Koronavirus

V případě nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza bude výuka probíhat distanční formou.


Data konání

Podzimní semestr 2023/24

11. 9. - 8. 12. 2023

Jarní semestr 2023/24

12. 2. - 10. 5. 2024


Místo konání*

Kabinet češtiny pro cizince, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

*V případě nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza bude výuka probíhat distanční formou.


Typy kurzů

0. Jazyková a odborná příprava ke studiu na českých vysokých školách
(pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
více info zde
A. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky II, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 25 výukových hod. týdně/
2 190 EUR
B20. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 20 výukových hod. týdně/
1 850 EUR
B. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 15 výukových hod. týdně/
1 190 EUR
C8.  Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13  výukových týdnů, 8 výukových hod. týdně/
790 EUR

* redukovaná cena C8 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem na území ČR)

8 900 Kč

C4. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 4 výukové hod. týdně/
395 EUR

* redukovaná cena C4 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem na území ČR)

4 450 Kč

C3. Semestrální večerní kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky a mírně pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 3 výukové hod. týdně/
295 EUR

* redukovaná cena C3 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem na území ČR)

3 200 Kč

D50. Individuální studijní program češtiny pro cizince (kontaktní výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/50 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
990 EUR
D25. Individuální studijní program češtiny pro cizince (kontaktní výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/25 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
495 EUR
E. Stáže pro bohemisty
(pro mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé stipendisty
Kabinetu češtiny pro cizince FF MU, stipendisty FF MU)
viz stipendium

Platební údaje

Cenu kurzu je třeba poukázat na následující účet vedený v Kč.
Při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz České národní banky (ČNB střed) pro daný den.

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000621

Bankovní poplatky hradí uchazeč.


Storno podmínky

Přechod na distanční formu výuky z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza nezakládá nárok na vrácení školného.
Uchazeč má nárok na vrácení 75 % ze zaplaceného školného, pokud zruší účast v kurzu před datem jeho zahájení. Uchazeč s vízovou povinností má v takovém případě povinnost předložit rozhodnutí o neudělení víza k pobytu na území ČR. Školné se vrací pouze bankovním převodem.
Účastník, který z jakéhokoli důvodu zruší účast v kurzu po datu jeho zahájení, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.
Účastník, který přestane výuku navštěvovat, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.


Ubytování

V případě, že žádáte o ubytování na vysokoškolské koleji Masarykovy univerzity, bude pro vízové účely na dobu trvání kurzu vystaven Doklad o zajištění ubytování. Cena ubytování je cca 6 500 Kč/měsíc a platí se měsíčně po příjezdu na koleje.


Hodnocení

Kurzy jsou zakončeny závěrečnými testy písemnými z gramatiky, ortografie, českých reálií, lexikálních cvičení, konverzace (esej) a ústní zkouškou z konverzace, fonetiky a  interpretace literárního textu (pokročilí) podle úrovně pokročilosti.

Na základě výsledků závěrečných zkoušek je vystaven Certifikát s ECTS kredity a klasifikací úrovně znalosti českého jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


Docházka

Účastníci kurzů češtiny pro cizince musí mít 75 % aktivní docházky do výuky, aby mohli být připuštěni k závěrečným zkouškám. Pozdní příchod do kontaktní výuky vč. pozdního připojení se k distanční (on-line) výuce se rovněž počítá jako absence. Omluvena je pouze nepřítomnost z důvodu nemoci doložená lékařským potvrzením.

Účastníci kurzů češtiny pro cizince, kteří přijíždějí v rámci pobytového víza na základě Potvrzení o přijetí vydaného Kabinetem češtiny pro cizince, jsou povinni plnit své studijní povinnosti, výuku (kontaktní či distanční) zahájit a pravidelně navštěvovat. Pokud tak nečiní, je povinností Kabinetu češtiny pro cizince tuto skutečnost neprodleně oznámit Odboru migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra České republiky (cizinecká policie České republiky) pro neplnění účelu pobytu na území České republiky.


Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.


Obsah

Začátečníci I - II gramatika + konverzace + fonetika
Mírně pokročilí I - II gramatika + konverzace + fonetika (+ analýza literárního textu)
Mírně pokročilí III gramatika + konverzace + analýza literárního textu
Středně pokročilí I - III gramatika + konverzace + fonetika (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu)
Pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu + překladový seminář)
Velmi pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu + překladový seminář)

Organizace

Výuka pro úplné začátečníky je vedena na bázi angličtiny.


Koronavirus

V případě nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza nařízení bude výuka probíhat distanční formou.


Vízum

V případě, že řízení o udělení víza neskončí před zahájením kurzu, je výuka převedena na distanční (online) formu, je-li to možné. Pokud vízum obdržíte, bude výuka po příjezdu do Brna převedena na kontaktní. Pokud vízum neobdržíte, výuka pokračuje distanční (online) formou.

Podrobné informace o podání žádosti a průběhu řízení o vydání oprávnění k pobytu na území České republiky pro občany třetích zemí naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Ve věcech týkajících se vízového procesu jakož i šancí na jeho získání je třeba kontaktovat přímo českou ambasádu ve Vaší zemi.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info