Kurzy češtiny pro cizince - online výuka

Kabinet češtiny pro cizince nabízí následující individuální online kurzy, které lze kombinovat a doplňovat dalšími formami studia.


Typy kurzů

S50. Individuální studijní program češtiny pro cizince (online výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/50 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
990 EUR
S25. Individuální studijní program češtiny pro cizince (online výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/25 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
495 EUR

Platební údaje

Uvedenou částku je třeba poukázat na následující účet vedený v Kč (při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den):

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000917

BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ

Pokud uchazeč zruší účast v kurzu před jeho zahájením, vrací se částka 75 % ze zaplaceného školného, a to pouze bankovním převodem.


Datum a čas konání

Dle individuálních požadavků zájemců - do přihlášky uveďte požadované datum zahájení kurzu, počet výukových hodin týdně a preferované dny/čas výuky.


Hodnocení

Kurzy jsou zakončeny závěrečnými testy písemnými z gramatiky a konverzace (lexikální cvičení, esej) a ústní zkouškou z konverzace podle úrovně pokročilosti.

Na základě těchto testů je vystaveno vysvědčení s klasifikací a získanými ECTS kredity (pro určitý stupeň pokročilosti).


Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.


Organizace

Výuka pro úplné začátečníky je vedena na bázi angličtiny.