Intenzivní kurz češtiny pro cizince

Dvoutýdenní intenzivní kurz českého jazyka (pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé studenty) se koná v termínu od 27. 1. do 7. 2. 2020.


Organizace kurzu

Program zahrnuje 5 výukových hodin denně, tj. 50 výukových hodin (gramatika + konverzace) během celého kurzu.

Kurz začíná v pondělí 27. 1. 2020 v 8:30 hod. vstupním testem.


Cena

5 900 Kč (poplatek za školné)

Upozorňujeme, že výše uvedený poplatek za školné je nevratný.


Podmínky přijetí

Zájemci o studium se mohou přihlásit do 21. 1. daného roku. Potvrzení o přijetí ke studiu bude rozesláno nejpozději v listopadu před začátkem kurzu.

Počet míst v kurzech je omezen!