Intenzivní kurz češtiny pro cizince

Dvoutýdenní intenzivní kurz českého jazyka (pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé studenty) se koná v termínu od 1. 2. do 12. 2. 2021.


Organizace kurzu

Program zahrnuje 5 výukových hodin denně, tj. 50 výukových hodin (gramatika + konverzace) během celého kurzu.

Kurz začíná v pondělí 1. 2. 2021 v 8:30 hod. vstupním testem.

Výuka pro úplné začátečníky je vedena na bázi angličtiny.


Cena

5 900 Kč (poplatek za školné)

Upozorňujeme, že poplatek za školné je nevratný.


Platební údaje

Uvedenou částku je třeba poukázat na následující účet vedený v Kč (při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den):

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000917

BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ

Upozorňujeme, že poplatek za školné je nevratný.


Podmínky přijetí

Zájemci o studium se mohou přihlásit do 15. 1. daného roku.

Počet míst v kurzech je omezen!