Didakticko-praktický kurz

Kurz pro absolventy studia bohemistiky, kteří se rozhodli vyučovat češtinu jako cizí jazyk ve svých zemích.


Zájemcům o tento typ studia zašleme na požádání aktuální podrobný program.