Letní online studium češtiny pro cizince

Všem zájemcům o český jazyk dáváme tímto na vědomí, že vzhledem k celosvětové mimořádné situaci máte možnost přihlásit se k letnímu online studiu češtiny pro cizince (individuální výuka „na dálku“ prostřednictvím online služby) na letní měsíce červen až září 2020.

Pokud máte o tuto výuku zájem, kontaktujte nás prostřednictvím e‑mailu (eva@phil.muni.cz). Na každý dopis obratem odpovíme. Kurz je možné spustit do deseti dnů po podání přihlášky.


Typy letních kurzů

L25. Letní online studium
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/25 výukových hodin/
495 EUR
L50. Letní online studium
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/50 výukových hodin/
990 EUR

Platební údaje

Uvedenou částku je třeba poukázat na následující účet vedený v Kč (při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den):

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000917

BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ

Pokud uchazeč zruší účast v kurzu před jeho zahájením, vrací se částka 75 % ze zaplaceného školného, a to pouze bankovním převodem.


Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.