Kurzy češtiny pro cizince - kontaktní výuka

Kabinet češtiny pro cizince nabízí následující krátkodobé a dlouhodobé kurzy, které lze kombinovat a doplňovat dalšími formami studia.


Typy kurzů

0. Celoroční jazyková příprava cizinců (studentů) ke studiu na českých vysokých školách
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
více info tel., e-mailem
A. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky II, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 25 výukových hod. týdně/
2 190 EUR
B20. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 20 výukových hod. týdně/
1 850 EUR
B. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 15 výukových hod. týdně/
1 190 EUR
C8.  Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13  výukových týdnů, 8 výukových hod. týdně/
790 EUR

* redukovaná cena C8 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem na území ČR)

8 900 Kč

C4. Semestrální kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 4 výukové hod. týdně/
395 EUR

* redukovaná cena C4 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem na území ČR)

4 450 Kč

C3. Semestrální večerní kurz češtiny pro cizince
(pro začátečníky a mírně pokročilé)
/1 semestr = 13 výukových týdnů, 3 výukové hod. týdně/
295 EUR

* redukovaná cena C3 (pro zahraniční lektory vyučující na českých základních, středních a vysokých školách, studenty studující na území ČR a občany s trvalým pobytem na území ČR)

3 200 Kč

D50. Individuální studijní program češtiny pro cizince (kontaktní výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/50 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
990 EUR
D25. Individuální studijní program češtiny pro cizince (kontaktní výuka)
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/25 výukových hodin dle individuálních požadavků zájemců/
495 EUR
E. Stáže pro bohemisty
(pro mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé stipendisty
Kabinetu češtiny pro cizince FF MU, stipendisty FF MU)
viz stipendium

Platební údaje

Uvedenou částku je třeba poukázat na následující účet vedený v Kč (při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den):

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000917

BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ

Pokud uchazečům s vízovou povinností není uděleno vízum k pobytu na území ČR, vrací se po předložení zamítavého rozhodnutí částka 75 % z celkové výše školného, a to pouze bankovním převodem.
75 % z celkové částky školného se vrací taktéž uchazečům, pokud zruší účast v kurzu před jeho zahájením.


Data konání

Viz přihláška do kurzů českého jazyka pro cizince.


Hodnocení

Kurzy jsou zakončeny závěrečnými testy písemnými z gramatiky, ortografie, českých reálií, lexikálních cvičení, konverzace (esej) a ústní zkouškou z konverzace, fonetiky a interpretace literárního textu (pokročilí) podle úrovně pokročilosti.

Na základě těchto testů je vystaveno vysvědčení s klasifikací a získanými ECTS kredity (pro určitý stupeň pokročilosti).


Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.


Obsah

Začátečníci I - II gramatika + konverzace + fonetika
Mírně pokročilí I - II gramatika + konverzace + fonetika (+ interpretace literárního textu)
Mírně pokročilí III gramatika + konverzace + interpretace literárního textu
Středně pokročilí I - III gramatika + konverzace + fonetika (+ tvůrčí psaní + interpretace literárního textu)
Pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + interpretace literárního textu + překladový seminář)
Velmi pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika +  ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + interpretace literárního textu + překladový seminář)

Organizace

Výuka pro úplné začátečníky je vedena na bázi angličtiny.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info