"Česká studia"

Speciální semestrální kurz českého jazyka pro cizince s přednáškovým programem z různých sfér života české společnosti. Kurz je otevírán minimálně pro 5 studentů pouze v podzimním semestru daného akademického roku.


Výuka

8 výukových hodin praktické výuky českého jazyka za týden + 8 výukových hodin odborných přednášek a besed na daná témata (s anglickým překladem) za týden + 2 výukové hodiny projekce českých filmů (dokumentární a hrané) za týden.


Trvání

1 semestr (1 semestr = 13 výukových týdnů)


Hodnocení

Kurz bude zakončen testem z praktické výuky českého jazyka dle pokročilosti, na jehož základě bude vystaveno osvědčení o návštěvě kurzu s klasifikací praktického kurzu.


Obsah kurzu

Náplní kurzu je seznámit studenty nejen s českým jazykem, ale také s dalšími obory (formou přednášek), které lze následně studovat na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Náplní je také všeobecná kulturně historická mapa České republiky.


Vyučující

Přednáší převážně pracovníci Filozofické fakulty MU a praktický český jazyk učí interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.


Cena

1 290 EUR